Mielieji,

Mielieji,

Jau ketverius metus veikiantis psichoterapinės reabilitacijos centras „Gabrielius“ džiaugiasi, kad padedamas rėmėjų gali veikti ir suteikti pagalbą socialiai atskirtiems ar priklausomiems nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų. Pagalbos ranka ištiesiama ir netekusiems namų, dvasiškai palūžusiems, kamuojamiems įvairių gyvenimo negandų. Centre suteikiamos psichologinės, dvasinės, psichoterapinės konsultacijos, - svarbu pasakyti, kad centro darbuotojų veikla tuo tikrai nesibaigia. Kartu su reabilitantais-studentais vykdomos įvairios prevencinės akcijos, dalyvaujama visuomeniniame gyvenime.

Esame LPF „Maisto bankas“ draugai ir palaikome jų veiklą ir idėjas ugdydami studentus, mokydami juos dalintis savo duona su kitais. Ne kartą suruošta įvairiapusė parama, kartu su studentais aplankytos šeimos.

Ketveri metai, atrodo, nėra didelis laiko tarpas, tačiau bėganti Vš.Į „Gabrielius“ gyvenimiška kasdienybė, įvairių problemų ir rūpesčių sprendimas, džiaugsmas vienu ar kitu pasiekimu yra stebuklas, kurį per tą laiką sukūrėme kartu. Begalės išspręstų klausimų, buities renovacija, laimingi priklausomų žmonių likimai ir daugelis kitų šaunių dalykų byloja mums apie tai, kad einame teisinga linkme.

Šiuo metu centre gydosi 15 asmenų. Visi jie reabilituojami pagal 1.5 metų trunkančią „12 – žingsnių“ programą, ugdomi socialiniai reabilitantų įgūdžiai. Daroma viskas, kad centras veiktų, kad besikreipiantieji visada sulauktų kvalifikuotos pagalbos. Žinoma, paramos reikiam ir pačiam centrui. Lėšų stygius ir nepakankamos pajamos apsunkina įstaigos darbuotojų kasdienybę. Tenka papildomai pasidarbuoti, prisidėti prie visuomeninės veiklos, pasavanoriauti. Nepaisant visko, stengiamasi neprarasti darbinės motyvacijos ir uoliai tęsti pradėtą darbą.

 Norime atkreipti jūsų dėmesį į mūsų rūpesčius ir dar kartą paprašyti padėti mums išspręsti kamuojančias problemas ir antrojo Advento sekmadienio aukas skirti VšĮ „Gabrielius“ centrui išlaikymui. Šiuo metu centrui trūksta elektrinio virdulio, asmeninės higienos ir įvairių valymo bei skalbimo priemonių. Iš anksto dėkojame už suteiktą paramą.

Palaiminto Jums Advento ir artėjančių Šv. Kalėdų bei Naujųjų 2013 –ųjų mūsųViešpaties metų.

 

„Gabrielius“ bendruomenė