Vilkyškiuose – trečiasis vargonų muzikos festivalio koncertas

Vilkyškiuose – vargonų muzikos festivalio koncertas


img

Daiva GENIENĖ

daiva.geniene@gmail.com

Šeštadienį Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje skambėjo jau penktasis tarptautinio vargonų muzikos festivalio „Vargonų muzika Vilkyškiuose 2012“ koncertas, skirtas Johaneso Bobrovskio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Šįkart klausytojai buvo pakviesti pasiklausyti iš Vokietijos atvykusio vargonininko Reinfried Barnett atliekamų kūrinių.

Skambanti N. Bruns, D. Buxtehude, J.S. Bach, F. Mendelson, L. Boellmann, J.G. Rheinbergen, Charles-Marie Widor muzika klausytojus tarsi nukėlė į XVII – XIX amžių. Renginį vedusi festivalio organizatorė Laura Matuzaitė-Kairienė susirinkusiuosius supažindino su kompozitorių biografijų fragmentais, su atliekamų kūrinių ypatumais. Pavyzdžiui, terminas Tokata yra kilęs iš itališko žodžio „toccare“ kuris reiškia liesti, mušti. Numanoma, kad ankstyvųjų XIII-XIV amžiaus vargonų klavišai buvo tokie dideli ir sunkūs, kad juos reikėjo mušti su kumščiais. Augant vargondirbystės menui, pažangiai augo ir greito bei virtuoziško grojimo menas.

Per pauzes tarp kūrinių klausytojai sužinojo, kad J. S. pavardė Bachas, išvertus iš vokiečių kalbos, reiškia „upelis“. Visi Bachų giminės atstovai buvo nepaprastai muzikalūs: daugelis jų buvo miestelių muzikantai, muzikos mokytojai – kantoriai ar bažnyčių vargonininkai. Muzikantų, turinčių Bacho pavardę buvo tiek daug, kad ji net gi tapo muzikanto sinonimu.

„Grojimais vargonais yra valios, pripildytos žiūrėjimu į amžinybę, atskleidimas“ - apie kompozitoriaus Vidoro vargonavimą yra pasakęs jo mokinys Albrechtas Švaiceris (Albrecht Schweizer). Šiais žodžiais buvo galima apibudinti ir  festivalio svečio Reinfried Barnett atliekamą muziką.

Vargonininkui talkino kunigas, iš Kylio, jau esantis užtarnautame poilsyje, - Willi Schorr. Viso koncerto metu jų darbą stebėjo nepažįstama jaunoji vargonų muzikos gerbėja. Kaskart nusilenkdamas klausytojams  Reinfried Barnett su šypsena veide nusilenkdavo ir jai asmeniškai. Po koncerto jis pastebėjo: „matyt, turėsime daug vargoninkų, kad toks jaunimo susidomejimas“.

Po koncerto susirinkusiesiems linkėjimus iš Kylio, Leipcigo ir iš savo buvusios parapijos Bornhöved (Schleswig Holstein'o žemėje) perdavė kunigas Uwe Haberland. Kylis - partnerinė  parapija su Jurbarku, o Leipcige esanti organizacija  Gustaw - Adolf – Werk pernai rėmė Vilkyškių klebonijos remontą. Kunigas Uwe Haberland, tos organizacijos padalinio Schleswig Holstein'e  pirmininkas, kalbėjo:

- Kaip nuoširdžiausius linkėjimus iš Kylio atvežėme girdimą ir regimą dovaną – vargonininką. Keletą metų iš eilės atvykstame į Lietuvą ir čia matome džiuginančius pasikeitimus. Kai pirmąkart aplankiau Vilkyškių bažnyčią prieš keturiolika metų, čia buvo griuvėsiai. Kai šiandien įžengiau į šią bažnyčią – ji atrodo tiesiog stebuklingai!“ Kunigas pasidžiaugė pasikeitimais Jurbarko parapijoje, „Gabrieliaus“ reabilitacijos namuose, Vilkyškiuose ir linkėjo Dievo palaimos, kad tie geri darbai dar labiau stiprėtų.

Po renginio kunigas Mindaugas Kairys padėkojo vargonininkui Reinfried Barnett, jam įteikdamas 2008 m. muzikinę plokštelę „Lietuvos istoriniai vargonai“ (vargonininkas Balys Vaitkus, 9 Lietuvos istorinių vargonų Dotnuvoje, Griškabūdyje, Kretingoje, Lazdijuose, Pumpėnuose, Švėkšnoje, Tytuvėnuose ir Vabalninke įrašai) bei Vilkyškių pieninės dovaną. Festivalio organizatorė Laura Matuzaitė–Kairienė visus pakvietė į kitą susitikimą su vargonų muzika liepos 22 d. 16 val. - atvyks vargonininkas iš Vokietijos Hartmut Metnhardt.  

img

img

img

img