Vilkyškiuose pašventinta rekonstruota bažnyčia


Daiva GENIENĖ
Šeštadienį Vilkyškiai tapo traukos centru – ten vyko evangelikų liuteronų rekonstruotos bažnyčios pašventinimo pamaldos, Tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas Johaneso Bobrovskio 95-osioms gimimo metinėms paminėti, ir Vietos veiklos grupės (VVG) „Pagėgių kraštas“ I kvietimo projektų pristatymas.


Iškilmingoje procesijoje kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios (LELB) vyskupu Mindaugu Sabučiu ir kunigais ėjo ir du iš Vokietijos atvykę senieji vilkyškiečiai. Jiems ši bažnyčia ypač brangi – joje prieš daugelį metų jie buvo krikštyti, konfirmuoti.

Kunigai nešė kryžių, Bibliją, Šventos vakarienės indus, krikštyklą. Pašventino bažnyčią ir liturginius reikmenis, vyskupas į susirinkusiuosius prabilo šiltu pamokslu. Jis pasidžiaugė rekonstruota bažnyčia ir linkėjo, kad per pamaldas Dievo namai visada būtų tokie pilni tikinčiųjų, kaip ir šią šventinę dieną.

Gausiai susirinkusius renginio svečius pristatė aktorė Virginija Kochanskytė. Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Stanišauskas dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie bažnyčios remonto. Nuolatinis Vokietijos ambasadoriaus pavaduotojas ponas Maximilian Hurnaus džiaugėsi gražiu Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo pavyzdžiu,  linkėdamas džiaugsmo ir sėkmės, daug krikštų ir konfirmacijų bei lietuvių ir vokiečių santuokų.

Seimo narys Kęstas Komskis sveikino susirinkusius į trigubą šventę: bažnyčios restauracijos, Tarptautinį vargonų muzikos festivalį ir  Johaneso Bobrovskio gimimo metines ir pabrėžė, kad nuo šeimininko labai priklauso, kokie yra namai, už ūkiškumą dėkojo kunigui Mindaugui Kairiui, vietiniams gyventojams, VVG administracijai ir ypač jos vadovui Sigitui Stoniui. K.Komskis pasidžiaugė, kad evangelikų liuteronų bažnyčia atvira visų konfesijų atstovams.

VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkas Edmundas Incius atkreipė dėmesį, kad VVG, sukurta partnerystės pagrindu, pasižymi puikiais veiklos rezultatais.

– Partnerystė prasideda nuo Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimų agentūros, nuo tarpusavio supratimo, – teigė jis, dėkodamas Seimo nariui K.Komskiui, Savivaldybės administracijai ir visai VVG.

– Stebuklas vyksta visų mūsų dėka, bet mes – tik įrankiai. VVG yra geras medis, o geras medis veda gerus vaisius, – sakė E.Incius, visiems linkėdamas prisidėti gerais darbais.

VVG „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovas S.Stonys pasidžiaugė, kad šiemet jau įgyvendinta 11 projektų, įteikė padėkas jų autoriams ir įgyvendintojams.

Sveikinimo žodį tarė senieji vilkyškiečiai, atvykę iš skirtingų Vokietijos miestų. Jiems parapijiečiai dėkingi už bažnyčios bokšto atstatymą, centrinės altoriaus dalies vitražus, zakristijos sutvarkymui surinktas lėšas. Šių žmonių dėka tvarkoma klebonija, organizuojamas J.Bobrovskio daiktų pargabenimas ir jo autentiško kambario įrengimas, planuojamas šios vasaros pabaigoje.

Pranešimą „J.Bobrovskio gyvenimo ir kūrybos kelias“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė dr. Sigita Barniškienė, aktorė V.Kochanskytė skaitė J.Bobrovskio poeziją, pristatė Giunterio Hohagės fotografijų parodą „Šešėlių krašto upės. Prisimenant Johanesą Bobrovskį“.

Festivalio metu koncertavo vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“ iš Vilniaus. Ansamblio meno vadovas Vitalij Neugasimov (kontratenoras), Romuald Olechnovič (tenoras), Žilvinas Čaplikas (baritonas), Romanas Savickas (bosas), Žygimantas Gudelis-Gon (vokalinė perkusija) žiūrovus džiugino ir sakraliniais kūriniais, ir populiariomis melodijomis. Žiūrovai negailėjo ovacijų ir plojo net atsistoję.

Kunigui M.Kairiui už nuolatinį rūpestį prikeliant bažnyčią naujam gyvenimui dėkojo ir Vilkyškių parapijos žmonės. Renginys baigėsi virtuoziškai atliekama saksofonisto Petro Vyšniausko ir jo sūnaus trimitininko Dominyko Vyšniausko muzika. Tardamas atsisveikinimo žodį, kunigas M.Kairys visus maloniai pakvietė į gegužės 12 d. bažnyčioje rengiamą IV Tarptautinio vargonų muzikos festivalio 2-ąjį koncertą, kuriame išgirsime kraštietį Liudą Mikalauską.