Duris atvėrė restauruota evangelikų liuteronų bažnyčia

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios simbolinę atidarymo juostą perkirpo evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Vilkyškių klebonas Mindaugas Kairys, LR Seimo narys Kęstas Komskis, rangovas, UAB „ Statybų jūra“ generalinis direktorius Saulius Bagdonas ir VVG „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovas Sigitas Stonys.
Jaukioje, autentišką aplinką išsaugusioje bažnyčioje pirmoji iškilmių dalis buvo skirta liturginėms apeigoms bei bažnyčios įšventinimui.
Apeigose dalyvavo evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Vilkyškių ir Smalininkų parapijų klebonas Mindaugas Kairys, Šilutės ir Vanagų parapijų klebonas Remigijus Šemeklis, Tauragės parapijos diakonas Karolis Skausmenis, Šakių, Skaudvilės, Lauksargių, Biržų r. Alkiškių parapijų vadovai.
Apeigoms pasibaigus sveikinimo žodį tarė vyskupas Mindaugas Sabutis, prisiminęs laikus, kai jis buvo Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas ir pamaldas aukodavo bažnyčioje skraidant balandžiams, pro kiaurus langus stūgaujant vėjams. Elektrą ilgintuvu atsivesdavo iš kaimyninio namo, kad galėtų prijungti vargonus.
Tokia buvo pradžia tuometiniam kunigui Mindaugui Sabučiui ir būsimam kunigui Mindaugui Kairiui. Pasak vyskupo, naikintojų, blogio nešėjų vardų istorijoje nelieka – lieka tik tai, kas amžina, kas viešpatauja. Vyskupas ragino kiekvieną tikintįjį pirmąjį mėnesio sekmadienį, vos suskambus varpams, atvykti į pamaldas ir pasisemti dvasios ramybės.Apie kelią bažnyčios atidarymo link kalbėjo svečias iš Vokietijos Werner Boes. Šio Vokietijos piliečio žmona ponia Waltraut, buvusi vilkyškietė, 1944 m. birželį šioje bažnyčioje komfirmuota, o tų pačių metų rugpjūtį palikusi Vilkyškius ir išvykusi į Vokietiją. Vokietijoje ponai Boes turėjo spaustuvę, o kai išėjo užtarnauto poilsio, savo verslą paliko dukros šeimai. Dabar patys didelę savo laiko dalį skiria ponios Waltraut gimtinei – Vilkyškiams.
Vokietijoje ponai Boes subūrė buvusių vilkyškiečių draugiją. Sukūrė internetinį tinklapį, kurį sėkmingai plečia ir administruoja. Pagal senųjų vilkyškiečių pasakojimus atkurti vitražai, vadovautasi buvusių vilkyškiečių sukauptomis senosiomis fotografijomis. Pasak kunigo Mindaugo Kairio, ši draugija skyrė bažnyčios restauracijai ir lėšų. Jų sėkmingai renkama ir toliau: bažnyčios išlaikymui, langų vitražams, stogo remontui.
Padėkas už dalinį finansavimą restauruojant Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčią kunigas Mindaugas Kairys įteikė vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ atstovams, už geranorišką ir nuoširdų darbą padėkota generaliniam rangovui UAB „Statybų jūra“, seniesiems vilkyškiečiams Vokietijoje.
Bažnyčios atidarymo proga susirinkusiuosius sveikino daug santuokų ir konfirmacijų linkėjo Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Vytautas Stanišauskas. Sveikinimo žodį tarė nuolatinis Vokietijos ambasadoriaus pavaduotojas Lietuvoje Maximilian Hurnaus.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstas Komskis sveikinimo kalboje taip pat sugrįžo į praeitį, į darbų pradžią. Jis padėkojo VVG „Pagėgių kraštas“ už teisingai suskirstytus finansavimo prioritetus. Tai jau antroji bažnyčia, kurios remontui finansinės paramos gauta per VVG „Pagėgių kraštas“.
Seimo narys „tvarkietis“ K. Komskis „Pamariui“ sakė: „Dar visai neseniai buvo perkirpta naujo Pagėgių kultūros centro atidarymo juostelė, o jau nuo praėjusio šeštadienio žmonės gali džiaugtis ir rekonstruota 1549 m. statyta Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia. Tai jau antra atnaujinta bažnyčia šiame krašte. Mūsų kraštas priklauso istoriniam Mažosios Lietuvos regionui, todėl privalome dabarties ir ateities kartoms išsaugoti savitą kultūrinį ir architektūrinį paveldą. Jei juo nesirūpinsime šiandien, rytoj galbūt nebereikės. Smagu, kad tai supranta ir į šį procesą noriai įsijungia ir vietos valdžia, kad tai svarbu bendruomenėms bei kitoms organizacijoms“.
Seimo narys dėkojo evangelikų liuteronų vyskupui už pasirašytą panaudos sutartį dėl Rukų bažnyčios laikino naudojimo katalikų tikėjimo tikintiesiems.
Nuoširdūs padėkos žodžiai nuskambėjo dabartiniam Vilkyškių kunigui M. Kairiui, visa siela atsidavusiam Vilkyškių bažnyčios restauracijos darbams bei visoje Lietuvoje ir už jos ribų Pagėgių kraštą garsinančiam vargonų muzikos festivaliais. Tai kunigo Mindaugo Kairio ir Lauros Matuzaitės-Kairienės nuopelnas.
VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkas Edmundas Incius ir administratorius Sigitas Stonys, sveikindami bažnyčios atidarymo proga, linkėjo, kad „geras medis brandintų tik gerus vaisius ir kad trumpų padėkų žodžių aidas skambėtų ilgai“.
Už nuoširdų darbą bei bažnyčios restauraciją Vilkyškių parapijos tikinčiųjų vardu padėką kunigui M. Kairiui įteikė Enida Karklelienė ir Loreta Zinovjevienė.
Per antrą iškilmių dalį buvo pristatyti vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ pirmojo kvietimo projektai. Vienas iš jų – Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija. Projekto vertė – per 306,5 tūkst. litų. VVG „Pagėgių kraštas“ finansavo ir projektą „Vargonų muzika Vilkyškiuose“. Pareiškėjas – J. Bobrovskio draugija. Dalinį projekto finansavimą (8750 Lt) skyrė Pagėgių savivaldybė.
Tądien buvo minimos ir Johaneso Bobrovskio 95 metų gimimo metinės. Pranešimą apie J. Bobrovskio gyvenimą ir kūrybos kelią skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė habilituota daktarė Sigita Barniškienė.
J. Bobrovskio eilių paskaitė bei Giuterio Hohages fotografijų parodą „Šešėlių krašto upės“ pristatė aktorė Virginija Kochanskytė.
Po iškilmių vykęs vyrų vokalinės grupės „Quorum“ koncertas – pirmasis tarptautinio vargonų muzikos festivalio renginys Vilkyškiuose. Taip pat grojo Petras (saksofonas) ir Dominykas (trimitas) Vyšniauskai.
Festivalio organizatoriai maloniai kviečia į kitą koncertą, kuris Vilkyškių bažnyčioje vyks gegužės 12 d.
Festivalio metu vargonų muzikos garsus palydės Liudo Mikalausko vokalas.

Svetlana Jašinskienė