Turgus

Orkestrantai iš Kiunzelsau grojo bažnyčioje

 

Vytautas Kutkevičius


Balandžio 12 d. vidudienį jurbarkiečiai gausiai rinkosi į Jurbarko parapijos liuteronų evangelikų bažnyčią. Mieste jau kelioliką dienų kabėjo skelbimai, raginą čia atsilankyti į susitikimą su Lietuvos garbės konsulu Vokietijoje daktaru Wolfgang von Stetten ir pasiklausyti pučiamųjų instrumentų orkestro iš Kiunzelsau koncerto. Bažnyčia apypilnė prigūžėjo jurbarkiečių, nors lauke oras buvo pavasariškai šiltas, o bažnyčios mūrai dar žiemiškai vėsoki.

Profesorius, daktaras Wolfgang von Stetten, gim. 1941 m., studijavo ekonomiką Kiolne, paskum užsiėmė savarankiška verslininkyste, 1972 m. baigė teisės studijas, tapo teisės mokslų daktaru, dirbo teisėju. Nuo 1990 m. buvo renkamas Vokietijos bundestago nariu. Už Lietuvos – Vokietijos santykių plėtojimą apdovanotas Gedimino ordinu. Jis aktyviai plėtoja mūsų žemdirbių bendradarbiavimą su Badeno Viurtembergo žemės ūkininkais. Dr. W. von Stetten jau nemaža metų vis apsilanko ir Jurbarke.

Šį kartą jis atsilankė į Jurbarką, lydimas Kiunzelsau miesto, kuriame jis gyvena, saviveiklinio pučiamųjų instrumentų orkestro, turinčio apie 30 muzikantų.

Svečiai iš Vokietijos, atvykę į Jurbarką, pirmiausia apsilankė rajono savivaldybėje, buvo supažindinti su jurbarkiečių gyvenimu bei esančiomis problemomis, papietavo. Paskum atvažiavo į bažnyčią, kuri po lubų remonto, išrodė pagražėjusi. Orkestrantai išsirikiavo po įspūdingu vitražiniu kryžium.

Prie dirigento pulto atsistojo orkestro vadovas Reinhold Badev. Kadangi koncertas vyko bažnyčioje, jį ir pradėjo, pagrodami sakralinės muzikos choralą. Po to nuskambėjo įvairūs instrumentinės muzikos kūriniai ir dainų melodijos. Klausytojai išgirdo gyvą įvairių melodijų pynę. Kaip žinia, tai buvo saviveiklinis muzikantų kolektyvas ir sudėtingesnių kūrinių dar nesiryžo įtraukti į savo repertuarą. Orkestro vadovas R.Badev, regis, subtiliai pajausdavo kiekvieno atliekamo kūrinio dvasią. Klausytojai, žinoma, nepagailėjo nuoširdžių plojimų.

Dr. W,von Stetten visiems padėkojo už malonų sutikimą, palinkėjo jurbarkiečiams kuo geriausios sėkmės. Rajono meras Ričardas Juška svečiams atsidėkodamas įteikė atminimo dovanas. Parapijos kunigas Mindaugas Kairys jiems padovanojo įrėmintą paveikslą, kuriame bažnyčios vitražinio kryžiaus nuotrauka.

Pasak orkestrantų, tolimesnė jų koncertinė kelionė – į Klaipėdą.