Įspūdingas „Cantare“ choro koncertas

Šiemet Jurbarke kaip niekad buvo gausu gražių adventinių renginių. Gruodžio 17 d. jurbarkiečiai buvo pakviesti ir į įspūdingą adventinę popietę, surengtą Jurbarko evangelikų liuteronų naujoje bažnyčioje. Čionai atvyko Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų mišrus choras, pasivadinęs „Cantare“. „Šventų Kalėdų belaukiant“ – taip vadinosi jo atlikta programa. Šio choro vadovas ir dirigentas Artūras Dambrauskas.

Šis mišrus klaipėdiečių choras buvo įkurtas 1990 m. Nuo 1998 m. jis pasivadino „Cantare“ ( „Dainuokime“) vardu. Jurbarke jis jau koncertuoja kelintą kartą.

Prieš koncertą pavyko užkalbinti choro vadovą A.Dambrauską. Jis pasipasakojo, kad yra baigęs choro dirigavimo studijas Sankt Peterburgo konservatorijoje ir jau 10 metų vadovauja „Cantare“ chorui. Šiame meno kolektyve per 40 dainininkų, – tai mokytojai, mokslininkai, biurų darbuotojai, studentai. Choristų sudėtis gana pastovi. Choras aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto meniniuose – kultūriniuose renginiuose, kasmet surengia apie 30 koncertų, yra daugelio tarptautinių chorų konkursų ir festivalių dalyvis, o nesyk ir lauriatas. Jau koncertavo Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje,Latvijoje.Rugpjūčio mėn. dalyvaudamas Ohrido ( Makedonijoje) tarptautiniame chorų festivalyje – konkurse, suaugusiųjų chorų kategorijoje pelnė I vietą. Ten dalyvavo chorai iš 13 Europos šalių, ir klaipėdiečiai aplenkė net 19 varžovų. Choras šiemet gavo Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo apdovanojimą – „Auksinę paukštę“.

„Cantare“ choras savo koncertą pradėjo tradicine Šv. Kalėdų giesme „Ateiki...“ Paskum choro vadovas A.Dambrauskas susirinkusiems pristatė ir chorą, ir save. Nors buvo vėsokas, šiurpus oras, tačiau naujoji evangelikų liuteronų bažnyčia jurbarkiečių prigūžėjo artipilnė. Choristai turi ir gražius, ir ne vienus rūbus, bet gana vėsioje patalpoje teko dainuoti apsirengus paltais. Pirmoje koncerto dalyje buvo atliktos įvairios kalėdinės giesmės. Klausytojai ypač nuoširdžiai paplojo, kai buvo sugiedotos Juozo Naujalio dvi giesmės „Gul šiandieną jau ant šieno...“ ir „Tyliają naktį“, daugelio žinomos ir pamėgtos nuo vaikystės.

Įsiterpdamas į koncertą, į susirinkusius kreipėsi evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys. Jis visus pasveikino su adventu – laukimu kūdikėlio Jėzaus gimimo, – susikaupimo ir apmąstymų savaitėmis.

Antroje koncerto dalyje „Cantare“ choras padainavo ir pasaulietiškų dainų. Skambėjo ir šiuolaikinių kompozitorių kūriniai, ir liaudies dainos. Dainuojant latvių liaudies dainą, kaip akomponimentas buvo panaudoti gamtos garsai. Šio choro daininkai yra mokomi ir sceninio judesio. Dainuodami žemaitišką dainą „Lėk gervele...“ turėjo ir pasisiubuoti, ir pritupinėti. Šios dainos metu gražiai suskambo ir dviejų chorisčių duetas. Kaip žinia, choras stengiasi pasirodyti modernus – todėl tobulina šou kūrimo įgūdžius.

Chorui akomponavo Sandra Rimkutė.

Aukšto meninio lygio kolektyvui jurbarkiečiai nepagailėjo karštų plojimų. Visų vardu kunigas M.Kairys išsakė padėką, įteikė kuklią dovaną, gėles.

Atsiliepdamas choro vadovas A.Dambrauskas tarp kitko pareiškė, kad žmogaus balsas – vienas unikaliausių muzikos instrumentų.


Vytautas Kutkevičius