Turgus
Turininga jaunimo stovykla Skirsnemunėje

 

                        Vytautas Kutkevičius

 

 

            Rugpjūčio 8 – 10 d. Skirsnemunėje buvo surengta turininga ir linksma jaunimo stovykla, kurią organizavo Skirsnemunės „Motinos – vaiko namų“ jaunimo užimtumo centras ir Jurbarko „Sandoros“ vadovas bei Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys. Stovykloje dalyvavo 23 jaunuoliai – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Jurbarko mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai. Stovykla veikė tik dienos metu.

            Stovyklautojai turėjo vieną svečią iš Vokietijos. Buvo atvykęs Pascal Weinert, 23 metų studentas. Jis studijuoja pietų Vokietijos Konstantz miesto universitete fiziką. Yra dalyvavęs ir pernai Skirsnemunėje surengtoje jaunimo stovykloje. Anksčiau jis yra atlikęs Jurbarko ir Šakių evangelikų liuteronų parapijose socialinę praktiką. Todėl nenuostabu, kad Pascal Weinert jau neblogai pramokęs lietuviškai.

            Pirmos stovyklos dienos rytmetį Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko iškilmingos pamaldos, kurias laikė ir vietos kunigas M.Kairys, ir atvykęs Biržų evangelikų liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis. Pamaldose dalyvavę jaunuoliai giedojo, grojo gitaromis, skaitė biblijos skaitinius.

            Paskum buvo surengti linksmi jaunuolių susipažinimo žaidimai.

            Po jų stovyklautojų laukė sotūs pietūs, kuriuos paruošė darbščios ir sumanios Skirsnemunės vaikų darželio virėjos.

            Popietėje „Motinos – vaiko namų“ jaunimo centro vadovė Evelina Tamošaitytė visus įjungė į bendrus žaidimus.

            Galop jaunuoliai stojo prie darbo. Jie pasiryžo Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriaus tvorą nuvalyti ir nudažyti. Darbas buvo nesudėtingas, jo visi ėmėsi noriai. Nuvalytas vietas tuoj pradėjo dažyti tamsiai rudais dažais.

            Pavakarį įvyko grilio kepimas ir pasivaišinimas.

            Antra stovyklos diena prasidėjo irgi malda bažnyčioje. Vėliau tęsėsi tarpusavio bendravimas ir prasmingi žaidimai. Popiet jaunuoliai vėl stojo prie tvoros – ją valė ir dažė. Kaip atrakcija – iš Antkalniškių kaimo atvažiavo Ramūnas Kasparaitis, pasikinkęs arklį į karietą Stovyklautojams buvo smagu šia karieta pasivažinėti. Dažnam tai buvo pirmas kartas gyvenime.

            Trečios dienos rytmetį stovyklautojai autobusu išvažiavo  į turiningą išvyką Kaunan. Apsilankė ir apžiūrėjo Pažaislio vienuolyno architektūrinį ansamblį, pasigrožėjo Kauno mariomis, susipažino su Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, kunigas papasakojo apie reikšmingesnius joje esančius meno kūrinius. Pavaikščioję ir susipažinę su Kauno senamiesčiu, išvykos dalyviai papietavo kavinėje. Prieš grįždami namo, jie dar užsuko į Kauno 9 fortą, apžiūrėjo jame esančias ekspozicijas.

            Kaip ir pernykštė, taip šiųmetinė jaunimo stovykla Skirsnemunėje, jos dalyviams paliko smagius ir atmintinus prisiminimus.  

Stovyklą rėmė Ziono Lietuvių evangelikų liuteronų parapija Čikagoje (kun. V. Aušra), “Hilfe für Litauen.e. V.“ (W. Scheffler), Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ ir stovyklaujų tėveliai.