Turgus

                                   

Vytautas Kutkevičius

 

 

            Liepos 24 d. sekmadieninės pamaldos Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo išskirtinės, o daug kam ir atmintinos. Įvyko 14 metų sulaukusių jaunuolių ir merginų konfirmacija. Buvo pašventinta bažnyčios altorinė dalis su įspūdingu vitražininkės Rasos Grybaitės sukurtu vitražiniu kryžiumi. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko Sandora“ pagerbė parapijos jaunimą sėkmingai išlaikiusius abitūros egzaminus.

            Pamaldas laikė mūsų parapijos kunigas Mindaugas Kairys ir svečias iš Vokietijos kunigas Matthias Altevogt. O giedojo iš Vokietijos atvykęs Dono kazokų ansamblis.

            Nauja ir erdvi bažnyčia susirinkusiųjų buvo perpildyta.

            Pirmiausia buvo įspūdingai įvesdinti į bažnyčią 22 konfirmantai – merginos ir vaikinai – šventiškai apsirengę, – vedini abiejų kunigų.

            Pamaldas kartu su kun. M.Kairiu lietuviškai laikė ir kun. Matthias Altevogt. Vėliau šis mums pasipasakojo, kad kurį laiką jam teko gyventi ir Kaune, ir Tauragėje, ir jis pasistengė neblogai išmokti lietuvių kalbą. Taip, svečias kalbėjo be didelio akcento, sklandžia ir laisvai. Kun. M. Altevogt pasisakė, kad nūnai jis dirba Vokietijos Lemgo miesto Šv.Marijos parapijoje. Laiko pamaldas labai senoje – dar 1320 m. –  pastatyjoje bažnyčioje.

            Didelį įspūdį visiems paliko pamaldose giedojęs Dono kazokų ansamblis.

            Mums teko pasikalbėti su ansamblio dalyviu Stepanu Dmitrejevu. Jis papasakojo, kad jų ansamblis po Pilietinio karo Rusijoje emigravusių baltagvardiečių į Vokietiją buvo įkurtas 1923 m. Ir nuo to laiko jis tai aktyviau, tai silpniau gyvuoja. Ansambliui ilgai – iki 1956 m. – vadovavo Sergiejus Žarovas. Bet, lankydamasis JAV, jis 1956 m mirė. Meninio kolektyvo veikla kurį laiką buvo susilpnėjusi. Ilgiausiai dainavo baltagvardietis Orlovas.

            Nuo 1979 m. ansambliui ėmėsi vadovauti Mario Panevas, kilęs iš Bulgarijos. Mat Bulgarijoje, ypač netoli Varnos miesto, yra gausios Dono kazokų gyvenvietės, turį savo cerkves ir tam tikrą savivaldą. Ansamblio bazė yra Kiolno mieste. Šiuo metu jų kolektyvui priklauso 24 dainininkai. Po Europos šalis jie dažnai koncertuodami važinėja oktetais. Jų repertuare pravoslavų bažnytinės giesmės ir rusų bei kazokų dainos.

            Lietuvoje jie lankosi pirmą kartą. Yra koncertavę Estijoje. Latvijoje dar neteko. Mūsų resublikoje jie giedojo Nidos katalikų bažnyčioje, dabar Jurbarke ir  koncertuos Kauno arkikatedroje. Paskum išvyks į koncertinį turą po Švediją ir Norvegiją. Keliauja su išstaigingu mažuoju autobusu.

            Pats S.Dmitrejevas yra kilęs iš Moldovos, kur irgi gyvena nemažai atklydusių Dono kazokų.         

            Visi ansambliečiai vilkėjo juodais drabužiais, buvo susijuosę diržais. Bažnyčioje klausytojai kaip reta žavėjosi jų skambiais, sodriais ir darniais balsais.

 

Bild 01.JPG

 

Bild 02b.JPG

 

Bild 03b.JPG

 

Bild 30a.JPG

 

Bild 04b.JPG

 

Bild 20.JPG