Turgus

Apsilankė ekumeninis choras iš Vokietijos

 

                        Vytautas Kutkevičius

 

            Liepos 8 – 10 dienomis Lietuvoje apsilankė iš Vokietijos atkeliavęs ekumeninis choras ir surengė bažnyčiose koncertus. Maždaug prieš pusšimtį metų prasidėjo ekumeninis judėjimas, kuris siekė, kad bendrautų įvairios krikščioniškos bažnyčios. Vokietijos Schieswig – Holstein žemės Kylio miesto Mettenhof dalyje katalikai ir evangelikai liuteronai nutarė įsteigti ekumeninę Tomo parapiją ir turėti bendrą bažnyčią. Jau nemaža metų ši parapija draugiškai gyvuoja. Joje susibūrė rimtą meninį lygį pasiekęs parapijos choras.

            2006 m. spalio 1 d. Jurbarko evangelikų liuteronų parapija pasirašė partnerystės sutartį su minėta ekumenine Tomo parapija. Iš vokiečių pusės sutartį pasirašė parapijos tarybos nariai Rosemarie Wiele ir Gunter Galecki, o iš jurbarkiečių – parapijos tarybos pirmininkė Elytė Kuskienė bei kunigas Mindaugas Kairys. Šiemet greit sukaks 5 metai, kai sėkmingai vyksta ši partnerystė.  

            Vykdydamas partnerystės programą, Lietuvoje ir apsilankė ekumeninis Tomo parapijos choras. Iš Vokietijos jis atskrido į Rygą, iš kur autobusu atvažiavo į Klaipėdą. Čia juos pasitiko Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys ir aprodė Klaipėdos įžymesnes vietas. Teatro aikštėje svečiai apžiūrėjo Taravos Anikės paminklą. Choristai prie jo padainavo populiarią vokiečių dainą apie Taravos Anikę. Vakare jie dalyvavo Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje vakaro pamaldose, koncertavo.

            Liepos 9 d. choras atvyko į Jurbarką, kur evangelikų liuteronų bažnyčioje surengė koncertą – vakaro maldą. Chorą sudarė 36 choristai. Tai žmonės vidutinio ir vyresnio amžiaus , turį neblogą muzikinį išsilavinimą. Choro vadovas Reinfried Barnett. Kartu jis ir žinomas vargonininkas. Į šį koncertą jurbarkiečių gana gausiai prisirinko.

            Choras su įsijautimu atliko F.Listo, F.Mendelsono – Bartoldi, M.Hauptmano, A.V.Mocarto ir kitų garsių kompozitorių sakralinės muzikos kūrinius. Tarpais choro vadovas R. Barnett grojo vargonais, pasirodydamas, kaip geras vargoninikas.

            Sutarta, kad R.Barnett po kurio laiko vėl atvyks į Jurbarką ir surengs vargonų muzikos koncertą.

            Kitą dieną choras nuvyko į Vilnių ir ten evangelikų liuteronų bažnyčioje giedojo sekmadieninėse pamaldose, kurias laikė vyskupas Mindaugas Sabutis.

            Popiet choras sugrįžo į Jurbarką, apsilankė Jurbarko Šv.Trejybės bažnyčioje, pabendravo su parpijos klebonu K.Grabausku. Ėjo kalba ir apie užmezgimą partnerystės ryšių tarp abiejų parapijų.

            Šis choras pirmą kartą apsilankė Lietuvoje. Beje, kai kurie choristai yra viešėję mūsų krašte.

            Autobusu jie vėl nuvyko į Rygą ir iš aerousto išskrido namo, pilni malonių įspūdžių.