Turgus

Motinos – vaiko dienos užimtumo centras Skirsnemunėje

 

                        Vytautas Kutkevičius

 

 


Motinos - vaiko dienos užimtumo centro jaunimas su vadove Evelina Tamošaityte

 

            Birželio 12 d. Skirsnemunėje buvo iškilmingai atidarytas Motinos – vaiko dienos užimtumo centras – pirmas toks centras Jurbarko rajono kaimuose. Jis įsikūrė Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčios gražiai renovuotuose parapijos namuose. Prie remonto darbų daug prisidėjo Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai ir evangelikų liuteronų diakonija „Jurbarko Sandora“.

            Tą dieną – Šv.Sekminių rytmetį – į bažnyčią gausiai rinkosi ir parapijiečiai, ir iš toliau ar arčiau atvykę garbūs svečiai.

            Iš Vokietijos Maulbronn miesto atsilankė Waldemar Scheffler. Jis prieškaryje gimė Skirsnemunėje, karui baigiantis, su tėvais atsiduręs Vokietijoje, dabar pensininkas. Pastarąjį dešimtmetį dažnai lankydamasis Lietuvoje, W.Scheffler daug prisidėjo prie gimtosios Skirsnemunės parapijos namų remonto – telkė lėšas, organizavo jaunimo stovyklas. Kartu su juo į šventę buvo atkeliavę dar 8 svečiai iš Maulbronn miesto.

            Pamaldose dalyvavo ir iš Vokietijos atvykęs socialinės rūpybos darbuotojas Gerhard Knohl, kasmet nesyk apsilankąs Lietuvoje. Su juo atvyko ir 3 jaunuoliai, kurie pernai dalyvavo tarptautinėje jaunimo stovykloje Skirsnemunėje, prisidėjo prie parapijos namų ir bažnyčios renovavimo.

            Tarp svečių buvo malonu išvysti Jurbarko rajono merą Ričardą Jušką, savivaldybės administracijos direktorių Petrą Vainauską, rajono švietimo skyriaus vyr. specialistę Zitą Tytmonienę, Skirsnemunės seniūną Vladą Vainauskį, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorę Dainorą Saulėnienę, mokytojus, darželio darbuotojus.

            Pamaldas laikė kunigas Mindaugas Kairys, o jam talkino iš Biržų krašto atvykęs kunigas Juozas Mišeikis. Grojo jaunoji vargonininkė Julija Jokšaitė, giedojo jos vadovaujamas nedidelis ansamblis.

            Įspūdingai pasirodė iš Klaipėdos atvažiavęs profesionalus ansamblis „Vitė“, grojęs didžiosiomis kanklėmis ir birbynėmis.

            Po pamaldų bei pamokslo į susirinkusius kreipėsi W.Scheffler. Jis papasakojo, kaip kilo idėja Skirsnemunės parapijos namuose įkurti Motinos – vaiko dienos užimtumo centrą ir padovanojo centrui jo dukters dailininkės nutapytą paveikslą.

            Jurbarko rajono meras R.Juška palinkėjo centrui sėkmingos veiklos ir atminimui padovanojo knygą.

            Zita Tytmonienė centrui padovanojo čekį, kuriuo bus galima Jurbarko knygyne nusipirkti krūvelę knygų.

            Paskui visi atėjo prie atidaromo centro. Juostelę, kurią ištemptą laikė W.Scheffler ir centro vadovė Evelina Tamošaitytė perkirpo kunigas M.Kairys ir mokyklos direktorė D.Saulėnienė. Pakviesti visi suėjo į vidų, apžiūrėjo gražiai suremontuotas patalpas. Didžiojoje salėje įvyko tolimesnis visų bendravimas prie kavos puodelio.

            E.Tamošaitytės jau suburtas centro vaikų ansamblis gražiai padainavo keletą dainų. Surengė nedidelį koncertą ir Julijos Jokšaitytės vadovaujamas ansamblis.

            Buvo aptarta būsima centro veikla. Centras veiks nuo pirmadienio iki penktadienio, jame galės lankytis vaikai, jaunimas, užsiimti įvairia popamokine veikla. Veiks švietėjiški seminarai, bus skaitomi pranešimai – į šiuos galės atsilankyti ir vaikų mamos. Centras taip pat veiks ir vasarą, bus suorganizuotos  tarptautinės jaunimo stovyklos.Jame sudarytos galimybės prisiglausti mamoms su vaikais, kurios šeimose patiria smurtą.