Turgus

Turiningas jaunimo susibūrimas

 

              Vytautas Kutkevičius

 

           

            Gegužės 13 – 14 – 15 dienomis Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos namuose – jaunimo dienos užimtumo centre – „Motinos – vaiko“ namuose įvyko respublikinis jaunimo susitikimas. Šį renginį organizavo „Jaunimo centras“, įsikūręs Kretingos mieste, vadovaujamas Rūtos Šulskienės. Į smagų ir turiningą susibūrimą atvyko apie 40 jaunuolių iš Klaipėdos miesto bei iš Kretingos, Tauragės, Jurbarko rajonų. Dalyvavo ir pati „Jaunimo centro“ vadovė R.Šulskienė.

            Pirmąją susitikimo dieną atvykusieji išklausė Jurbarko ( ir Skirsnemunės) evangelikų parapijų kunigo Mindaugo Kairio turiningą pranešimą apie bažnyčios socialinę veiklą ir liuteronų diakonijas „Sandora“. Bendrai, šio susitikimo pokalbių svarbiausia tema buvo – Dievo meilė. Paskum buvo surengtas nuotaikingas ir įdomus susipažinimo vakaras.

            Kitą dieną į jaunimo susitikimą atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir pranešime išsakė savo mintis, samprotavimus Dievo meilės tekma. Su įdomumu buvo išklausytas ir Kėdainių evangelikų liuteronų parapijos kunigo Arvydo Malinausko  pranešimas.

            Paskum visi išklausė praktikinį – teorinį pranešimą apie pirmos medicininės pagalbos suteikimą nukentėjusiems ar sunegalavusiems žmonėms. Šį pranešimą perskaitė iš Vilniaus atvykęs Oskaras Medzevičius, vadovaująs viešajai įstaigai „Svarbus žingsnis“. Toji yra įregistruota Šilutės rajono Rusnės miestelyje. Pranešėjas buvo atsivežęs manekenus, pademonstravo kaip atgaivinti nukentėjusiam kvėpavimą, širdies darbą ir kt. Išklausiusiems pirmos pagalbos kursą, jaunimo vadovams buvo įteikti pažymėjimai, kad jie galėtu teikti sveikatingumo paslaugas. O visi kiti gavo pažymėjimus, reikalingus visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams.

            Sekmadienį po pusryčių visi susitikimo dalyviai atvyko į Jurbarką, kur naujoje evangelikų liuteronų bažnyčioje išklausė pamaldas, kurias laikė kun. M.Kairys ir diakonas, jaunimo vadovas Karolis Skausmenis, atvykęs iš Tauragės. Po pamaldų „Jaunimo centro“ vadovė Rūta Šulskienė aptarė šio jaunimo susitikimo prasmę ir ypatybes, pristatė jaunimo veiklą ir organizuojamas vasaros stovyklas.

            Susitikimo numatytiems renginiams pasibaigus, jaunuoliai išsiskirstė, išvažinėjo į namus. Jie jautėsi ir dvasiškai praturtėję, ir pajautę artumą su bendraamžiais, įsigiję platesnį ratą naujų draugų.

            Beje, gegužės 16 d. Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos namuose pradėjo veikti jaunimo popamokinio užimtuvo centras, kuriam ėmėsi vadovauti jauna muzikė Evelina Tamošaitytė, pernai baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Šiame centre jaunuoliai galės praleisti laisvalaikį, piešti, žaisti muzikuoti, ruošti pamokas. Toks centras bene pirmas mūsų rajono kaimuose.