KVIETIMAS

 

 

KVIETIMAS

 

 

            LELB Jaunimo centras Jus kviečia į I I- ąjį šiais metais jaunimo seminarą, kuris vyks Skirsnemunėje 2011 05 13-15 d. Seminaro tema: " Dievo meilė". Jūs turėsite galimybę susipažinti su LELB Diakonijos veikla, kurią pristatys LELB Diakonijos vadovas kun. M. Kairys, Išgirsite du mokymus vysk. M. Sabučio ir kun. A. Malinausko seminaro tema, taippat bus pravestas pirmos pagalbos teikimo kursas norintiems dirbti vaikų ir jaunimo stovyklose ir įsigyti vairuotojo pažymėjimui.

Su savimi būtina turėti miegmaišį ir čiužinį, ir auką maistui.

 

Kas žadate dalyvauti seminare, prašau pranešti iš anksto

tel. 00370 610 40948 arba el. laišku jcentras@yahoo.de Rūtai

 

Labai laukiame Jūsų

 

LELB Jaunimo centro vardu Rūta Šulskienė

 

P.s. dėl pažymėjimų įsigijimo labai prašome pranešti iš anksto savo vardą, pavardę ir gimimo datą, nes tai plengvins seminaro vedėjų darbą.