Turgus

 

            Koncertavo  dainininkai iš Rygos

 

                        Vytautas Kutkevičius

 

IMG_4712.jpg

 

            Klaipėdos apskrities Latvių asociacija „Atpūta“, šiais metais švęsdama savo veiklos dešimtmetį ir dirbdama pagal tradicinę programą „Lietuva ir Latvija – bendros šaknys ir esame visai artimi“, kartu su Jurbarko evangelikų – liuteronų bažnyčia gegužės 8 d. surengė Šv. pamaldas bei po jų kultūrinę programą. Šiame renginyje dalyvavo svečiai iš Latvijos – Rygos VEF kultūroa rūmų vokalinis ansamblis.

            Minėtas ansamblis gyvuoja jau 47 – tus metus. Suprantama, per tuos dešimtmečius keitėsi ir vadovai, ir dalyviai. Šiam meniniui kolektyvui teko gastroliuoti įvairiose pasaulio šalyse: Italijoje, Kanadoje, Indijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kt. Visur klausytojų buvo gražiai sutiktas ir įvertintas. Neretai jis koncertavo ir daugelyje Lietuvos miestų.

            Ilgametis ansamblio vadovas yra kompozitorius, docentas Vilnis Salaks. Jis išleidęs 105 muzikos leidinius, sukūręs vokalinės ir simfoninės muzikos per 1700 kūrinių. Latvijoje gerai žinomas ir jo tėvas Artūras Salaks ( 1891 – 1984 ) – muzikos pedagogas, dirigentas, folkloristas, nemaža jo sukurtų dainų tebedainuojama lig šiol. Yra pagarsėję muzikai ir kiti Salaks šeimos nariai.

            Į pamaldas, kurias laikė kunigas Mindaugas Kairys, ansamblio dalyviai gražiai įsijungė, atlikdami atskirus instrumentinius ir vokalinius sakralinės muzikos kūinius.

            Po pamaldų svečiai iš Rygos surengė įspūdingą koncertą. Atliko ir latvių liaudies dainas,ir įvairių kompozitorių, ir Artūro bei Vilnio Salaks sukomponuotas dainas. Atsidėkodami jurbarkiečiams už nuoširdų priėmimą skambiai padainavo ir porą lietuviškų dainų. Vokalinius kūrinius atliko ir vyrų kvartetas, ir mišrus trio, ir solo. Pritarė vargonais, fogotu bei elektriniais vargonėliais.

            Visi ansamblio dalyviai išsilavinę muzikai, kūrybingos asmenybės. Štai broliai Jansons:

Rimants Rygoje vadovauja folkloro grupei „Silavoti“, meistriškai groja fogotu, skambus daininkas, o Daris – irgi turįs plataus diapazono balsą.

            Aukštaūgis daininkas Janis Karklins – tipiškas krepšininkas, – iš tiesų, nemažą metų žaidęs krepšinį, dalyvavęs Europos čempionatuose.   

            Vienintelė ansamblio moteris – Ingrida Bretšneider – operos solistė.

            Harolds Purinš – ne tik daininkas, bet ir vargonininkas, muzikos pedagogas, kompozitorius. Beje, jis buvęs Vilnio Salaks mokinys.

            Mūsų klausytojai latvių daininkams nepagailėjo nuoširdžių plojimų.

Kunigas M.Kairys po koncerto tarė padėkos žodį, svečiams įteikė atminimo dovaną, o dainininkei I. Bretšneider gražią gėlių puokštę.

Koncerto metu vertėjavo ir atliekamus kūrinius trumpai aptarė Klaipėdos apskrities Latvių asociacijos „Atpūta“ direktorius Gotfridas Tapinas.

Renginys gražiai prisidėjo prie lietuvių ir latvių draugystės sutvirtinimo.

 

IMG_4745.jpg

 

IMG_4722.jpg