Turgus

Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijoje

„Mylėk savo artimą“

Vytautas Kutkevičius

 

           

            Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija numatė surengti 10 seminarų, skirtų suaugusių žmonių teologiniam švietimui – norintiems pagilinti tikėjimo žinias. Buvo sudaryta kunigų grupė, kuri ruošė pranešimus atskiromis religinėmis temomis. Pernai tokie seminarai jau įvyko Šakių, Tauragės ir 2011m. 8d. Kretingos parapijose.

            Vasario 26 d. ketvirtasis seminaras buvo surengtas Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje. Apie 70 seminaro dalyvių būryje matėsi atstovų iš įvairių Lietuvos parapijų.

            Nidos ir Juodkrantės parapijų kunigas Jonas Liorančas seminarą pradėjo malda. Giesmes giedant, vargonais akomponavo Marija Paliokaitė.

            Seminaro dalyvius pasveikino į Jurbarką atvykęs Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis.

            Kun. J.Liorančas iš Biblijos studijų padarė pranešimą pasirinkta tema „Mylėk savo artimą.“

Kalbėdamas šią temą pratęsė teologijos daktaras, kunigas Charles Evanson. Prieš kelioliką metų jis iš JAV, Missurio sinodo atvyko į Lietuvą ir dėstė Klaipėdos universitete. Jau neblogai pramokęs lietuviškai, tačiau seminare pranešimą darė anglų kalba. Jo pasakytas mintis į lietuvių kalbą vertė teologijos daktaras, Kretingos ir Priekulės parapijų kunigas Darius Petkūnas.

Jurbarko parapijos kunigas Mindaugas Kairys aptarė VŠĮ „Liuteronų diakonijos“ veiklą, kuri įsteigta 2007 m. gruodžio mėnesį ir apjungia įvairių parapijų „Sandora“ diakonijas. Tęsiamas visų diakonijų bendras projektas „Gabrielius“ – reabilitacijos centro Šilutės raj. Vyžių km. veikla, kur 12 jaunų vyrų gydomi nuo narkotikų priklausomybės.

Kun. D.Petkūnas kalbėjo apie tautinius santykius tarpukario liuteronų bažnyčiose. Tuo laikotarpiu būta nemaža ginčų ir konfliktų tarp parapijiečių, kalbančių lietuviškai – vokiškai – latviškai.

Tauragės parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis išnagrinėjo temą „Meilė artimui parapijoje“.

Kitas seminaras numatomas surengti Klaipėdoje.