2011m

2011m. vasario 6d. įvyko

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos

visuotinis narių susirinkimas

 

 

Susirinkimo metu patvirtinta Jurbarko evangelikų liuteronų

parapijos taryba ir revizijos komisija

 

Elytė Kuskienė - pirmininkė;

Birutė Mačenskienė - kasininkė;

Jurgis Liorančas- narys.

Andrius Kynas - narys.

Zigmas Pempė - narys.

Petras Vainauskas - narys.

Viktoras Jocius - narys.

 

Revizijos komisija

 

Marytė Povilaitienė;

Vilma Žukauskienė;

Irma Kasparaitienė.

 

Zakristijonas - Albertas Dangėla

 Vargonininkė -Julija Jokšaitė

 

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos

kunigas Mindaugas Kairys