Metus lydėjo globojanti Aukščiausiojo ranka

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys tvirtina, kad adventas – pats geriausias laikas pagalvoti apie praėjusius metus, apie tai, kuo per tą laiką praturtėjome, kaip pasikeitėme. 

Sekmadienio vidurdienį, skambant varpui, iš parapijos namų neskubėdami skirstosi tikintieji. Išlydėdamas juos kunigas Mindaugas ne tik palaimina – kiekvienam pasako gerą žodį, palinki Dievo pagalbos. Nuoširdus bendravimas, tikėjimo suteikiama viltis ir stiprybė bei akivaizdžios permainos baigiamoje įrengti bažnyčioje džiugina žmones, susirenkančius į Jurbarką melstis iš pačių atokiausių kaimų.
„Kuo sunkiau gyventi, tuo daugiau žmonės mąsto apie dvasinius dalykus, glaudžiasi arčiau vienas kito, ieško supratimo ir užuovėjos“, – sako kunigas M. Kairys. Pasidžiaugęs, kad evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ turi galimybę paremti vargstančiuosius, kunigas nuolat paragina tikinčiuosius advento laikotarpiu atjausti ligonius, neįgaliuosius, padėti tiems, kurie augina dideles šeimas ir gyvena nepritekliuje.
Tačiau geri darbai ir atjauta reikalinga ne tik advente. Kaip vieną iš svarbiausių šių metų darbų kunigas Mindaugas mano buvus Skirsnemunės parapijos klebonijos atnaujinimą ir vaikų dienos užimtumo centro miestelyje įkūrimą. Tai padėjo pamatus tolimesniam evangelikų liuteronų parapijos ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendradarbiavimui – galvojant apie ateinančius metus, kunigo mintyse jau sukasi būsimi jaunimo užimtumo projektai. Tokie, kaip šiemetinė tarptautinė jaunimo stovykla, kurioje Skirsnemunės moksleiviai kartu su užsienio šalių jaunimu meldėsi, dirbo, keliavo, diskutavo.
„Tokiu sunkiu metu jaunimui kyla ypač daug pavojų tapti priklausomais nuo blogų dalykų, todėl svarbu, kad laisvas laikas būtų skirtas prasmingai veiklai“, – įsitikinęs kunigas Mindaugas.
M. Kairio iniciatyva prieš dvejus metus netoli Juknaičių įkurtas reabilitacijos centras priklausomybę turintiems žmonėms. Priklausomybę nuo narkotikų dabar jame gydosi vienuolika jaunuolių iš visos Lietuvos. Pusantrų metų reabilitacijos kursas įveikiamas ne visiems, todėl kunigui labai svarbu sudominti savo parapijų jaunimą tuo, kas atitraukia nuo blogų minčių, vienatvės, nevilties. Daugybė įdomių renginių šiais metais vyko ir Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos namuose. Neišdildomų įspūdžių jurbarkiečiams paliko vargonų muzikos festivalis ir Leipcigo universiteto studentų choro koncertas.
„Buvo daug gražių renginių ir metai buvo gražūs, geri – mus visus lydėjo Dievo palaima. Žinoma, tiems, kurie sirgo, vargo, buvo užpulti nelaimių, praradę viltį atsitiesti iš vargų, džiaugtis nebuvo kuo. Tačiau Dievo globojanti ranka lydi žmogų kiekviename gyvenimo tarpsnyje. Jei meldiesi, prašai pagalbos, jis būtinai padeda ir laimina“, – įsitikinęs kunigas M. Kairys.
Aukščiausiojo pagalbos Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos žmonėms šiemet netrūko ir įrengiant naująją bažnyčią. Pernai išjudinę statybas iš ledo sąstingio, parapijiečiai įgyvendino ir didžiausią šių metų užmojį – sudėjo grindis, sutvarkė altorinę šventovės dalį. Jurbarko tinkintieji savo bažnyčiai nupirko altorių, sakyklėlę, krikštyklą.  
Beliko tik sulaukti, kol dailininkė Rasa Grybaitė užbaigs centrinį altoriaus vitražą – kryžių, paversiantį šią bažnytėlę unikalia.
„Manau, kad jau netrukus tuo galės džiaugtis ne tik mūsų parapijiečiai, bet ir visi Jurbarko žmonės. R. Grybaitės vitražai jau seniai puošia visas aplinkines evangelikų liuteronų bažnyčias, o Jurbarke vis dar nėra nė vieno šios dailininkės kūrinio. Nepaprastai džiaugiamės ir tuo, kad altoriui sukurti lėšų skyrė Jurbarko rajono savivaldybė“, – tvirtino kunigas M. Kairys.
Pasak Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos ganytojo kunigo Mindaugo sunkumus visada lengviau išgyvena žmonės, dvasiškai atsiremiantys į tikėjimą. Tiems, kurie viltį randa Kristuje, laiminanti jo ranka padeda eiti per gyvenimą. Kalėdų žinia šiandien kviečia mus: ateikite prislėgti skausmo ir džiaugsmingi, ateikite nusiminę ir laimingi, ateikite išsigandusieji, kurie esate prislėgti savojo trapumo – ateikite tyri kaip vaikai, ateikite ištvermingi kaip išminčiai, ateikite prie Dievo lopšio ir išgirskite jums šiandien skelbiamą žinią: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien... jums gimė išganytojas”(Lk 2, 10).
„Kūčios ir Kalėdos – laikas ir mums parodyti savo pagarbą Dievui, o vienas kitam – palinkėti ramybės, santarvės, gerumo ir taikos”, – linkėjo kunigas M. Kairys.

Daiva BARTKIENĖ

http://www.jurbarkosviesa.lt