Draugauja  Jurbarko  ir  Berlyno  jaunimas

 

Berlin 2010.09 155.jpg

                      Jaunimas visuomet greitai susiruošia į kelionę. Jį viliote vilioja svetimi kraštai, traukia noras pamatyti kuo platesnį pasaulį, susipažinti su bendraamžiais, pabendrauti, pasidalinti sumanymais, idėjomis. Neretai užsimezgusi draugystė nusitiesia ir į ateitį.

                      Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys, lankydamasis Berlyne, susitiko su tenykščiu kunigu Bernd Schade, kuris pasipasakojo, kad su grupe jaunųjų baikerių rengiasi važiuoti į Sankt Peterburgą. Kun. M.Kairys pakvietė juos pakeliui užsukti į Jurbarką. Birželio pradžioje keliautojai trejetą dienų čia ir paviešėjo – pailsėjo, užmezgė ryšius su parapijos jaunimu.

                      Kun. B.Schade pažadėjo, kad Jurbarko jaunimo atstovus pakvies į Berlyną susipažinti su jų jaunimu ir kartu apžiūrėti Vokietijos sostinę.

                      Ir štai rugsėjo pradžioje jis pakvietė atvykti į Vokietiją Jurbarko moksleivius – Juliją Jokšaitę, jaunąją bažnyčios vargonininkę, ir Evaldą Tytmoną, gerai mokantį vokiečių kalbą. Kun.B. Schade jiems padengė kelionės išlaidas.

                      Rugsėjo 10 d. – penktadienio priešpiete – jiedu iš Kauno lėktuvu nuskrido į Berlyną. Aerouoste juos pasitiko kun. B.Schade ir nusivežė į miestą. Evaldą apgyvendino pas save, o Juliją – pas kunigę, superintendantę Beate Hornschuh – Boehm. Pas šią svečiai iš Lietuvos papietavo. Beje, ir paskum ji nesyk juos pamaitino.

                      Kun.Schade juodu nuvežė į prabangų prekybos centrą, kurį su įdomumu apžiūrėjo – jame buvo ypač gausus suvenyrų skyrius. Paskum jie nuvyko į Gedaechtniskirche, dalyvavo susitikime su jaunimo organizacijų atstovais.

                      Julija ir Evaldas apsilankė ir jaunimo laisvalaikio centre. Tai atskiras pastatas, į kurį laisvalaikiu renkasi jaunimas. Jame yra konferencijų salė, biliardinė, maža virtuvėlė bei kiti kambariai, skirti įvairiems jaunimo interesams. Buvo susirinkę apie 15 jaunuolių. Tai 14 – 20 metų moksleiviai ir studentai. Su jais jurbarkiečiai susipažino, pabendravo, pasidalino savo sumanymais bei rūpesčiais. Įdomiai ir linksmai buvo praleistas vakaras.

                      Šeštadienio priešpiete Julijai su Evaldu teko dalyvauti „Kalno pamokslo“ renginyje, atlikti įvairias užduotis, apsilankyti keliose bažnyčiose, padėti gatvėje neįgaliems žmonėms.

                      Vidudienį jiedu buvo atvežti į jaunimo pamaldas, kurios vyko ne bažnyčioje, o lauke. Oras pasitaikė gana gražus. Pamaldų metu Julija su Evaldu susirinkusiems prisistatė, papasakojo apie Lietuvą ir Jurbarką ir pakvietė Berlyno jaunimą kitą vasarą atvykti į svečius. Berlyniečiai šį pakvietimą mielai priėmė, susidomėjo mūsų kraštu ir pažadėjo kitą vasarą ar rudenį surengti savaitės ar dešimt dienų savo stovyklą mūsų mieste.

                      Vėliau juodu buvo pakviesti į grilio vakarą, kuriame dalyvavo apie 70 jaunų berlyniečių. Visi maloniai pabendravo.Suprantama, buvo kepamos dešrelės ir kitokie kepinukai. Įvyko nuotaikingas koncertas. Muzikantai grojo gitaromis ir mušamaisiais instrumentais.                                   

                      Vakare svečiams iš Jurbarko buvo aprodytas naktinis Berlynas. Teko pavaikščioti po šviesomis žėrinčią Potsdamo aikštę ir praeiti pro Brandenburgo vartus.

                      Sekmadienio rytmetį Julija ir Evaldas susitiko su baikeriais, kurie vasarą pravžiuodami viešėjo Jurbarke – susitiko džiugiai kaip su gerais pažįstamais. Jie motociklais svečius pavežiojo po Berlyno apylinkes – vingiuotais keliais, po miškingas vietoves, vaizdingus slėnius.

                      Sugrįžus į miestą,būrelis jaunųjų berlyniečių svečius iš Lietuvos pavedžiojo po Berlyną, supažindino su jo kai kuriomis įžymesnėmis vietomis. Pavaikščiojo po Aleksandro aikštę, apžiūrėjo Berlyno katedrą, praėjo pro muziejų salą, apsilankė aikštėje, skirtoje žydų genocido atminimui, pamatė buvusios Berlyno sienos likutį ir netgi pabuvojo Reichstago ( Vokietijos parlamento pastato ) terasoje, įsikūrusioje ant paties stogo, kur puikiai matosi miesto panorama.

                      Pirmadienio rytmetį kun. B.Schade Juliją ir Evaldą nuvežė į aerouostą, jie sėdo į lėktuvą ir parskrido namo. Grįžo pilni įspūdžių. Julijai tai buvo pirmas apsilankymas Berlyne, o Evaldui – trečias. Tačiau ir jis daug ką naujo išvydo.

                      Manoma, kad jaunieji berlyniečiai savo pažado nepamirš ir kitą vasarą atvyks į Jurbarką.

                                                                                      Vytautas  Kutkevičius

 

Berlin 2010.09 041.jpg