Leipcigiečiai mums padovanojo įspūdingus koncertus

 

                             Iš praeitų šimtmečių ataidančios muzikinės melodijos mus lig šiol ir įdomauja, ir jaudina.Juolab jeigu jos sukurtos tokių talentingų kompozitorių, kaip Johano Sebastiano Bacho ( 1685 – 1750 ) ir Johano Bramso ( 1833 – 1897 ). Daugelis jų kūrinių nuolat tebeskamba bažnyčiose, koncertų salėse, per radiją.

                             Rugsėjo 19 d. jurbarkiečiai turėjo puikią galimybę pasiklausyti minėtų kompozitorių vokalinių kūrinių. Mat į Jurbarką atvyko ne eilinis meno kolektyvas, o Leipcigo universiteto studentų choras, vadovaujamas universiteto muzikos direktoriaus David Timm. Koncertas įvyko dar tebestatomoje Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje. Ne vienas turėjo progą ir įvertinti naujojo pastato akustines galimybes.

                             Studentų choras šio rudens koncertinę kelionę pradėjo, surengęs koncertą Rygos Domo katedroje. Rugsėjo 19 d. priešpiete jis dainavo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, o pavakarį jau Jurbarke. Paskum jo buvo klausytasi Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje ir Nidos kultūros centre „Agila“. Koncertus organizavo Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandrauga.

                             Prieš koncerto pradžią jurbarkiečiai net būreliais traukė į bažnyčią. Kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas tebeįrengiamame šventnamyje. Susidomėjimas iš toli atvykusiu choru buvo nemažas  – klausytojų gausiai prisirinko, vos užteko vietos atsisėsti ant papildomai atneštų suolų.

                             Pagaliau altoriaus pusėje sustojo svečių choras – apie 60 dainininkų. Kadangi tai studentų choras, todėl dauguma jų atrodė jaunai. Tiesa, buvo keletas ir kiek vyresnio amžiaus choristų. Visi matėsi žvalūs, nors priešpiet buvo koncertavę Vilniuje ir po to autobusu važiavę į Jurbarką.

                             18 val. prieš chorą atsistojo dirigentas David Timm. Prieš save buvo dar pasistatęs elektrinius vargonėlius , vadinamus keyboard. Dirigento įsakmūs mostai – ir choras užtraukė J.S Bacho „Visi pagonys, šlovinkit Viešpatį“. Tai vienas iš šio kompozitoriaus sukurtų šešių motetų, beje, koncertuose retokai atliekamų. Chorui padainavus šį kūrinį ir kausytojų plojimams nutilus, D.Timm atsisėdo prie bažnyčios vargonų ir pagrojo savo improvizaciją „fantastic blues“. Saksofonu jam pritarė Reiko Brockelt.

                             Į susirinkusius kreipėsi kun. M.Kairys. Jis pasidžiaugė lepcigiečių maloniu atsilankymu į Jurbarką, kartu prisiminė, kad prieš eilę metų jis pats studijavo Leipcigo universiteto teologijos fakultete. Pasisakė ir dirigentas D.Timm, kad esanti laimė jiems pirmiesiems koncertuoti statomoje bažnyčioje.

                             Toliau buvo atlikta J.Bramso „Missa canonica“, skirta keturbalsiam – penkiabalsiam chorui. Po šio kūrinio D.Timm vargonais pagrojo Makso Regerio „Benediktus“, o, pritariant saksafonininkui R. Brockelt, atliko „Osaną“.

                             Taip keičiant kūrinius – sudėtingesnius, gilesnius lengvesniais, modernesniais, atliekamus šiuolaikine instrumentuote – koncertas gana gyvai praėjo.

                             Kun.M.Kairys visų klausytojų vardu dainininkams iš Leipcigo išsakė nuoširdžią padėką.                            

Už patirtus nuostabius meninius išgyvenimus padėkos žodžius ištarė ir Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė – Kairienė.

                             Tradiciniai jurbarkietiški šakočiai buvo padovanoti dirigentui D.Timm, saksofonistui R.Brockelt ir vargonų meistrui Joerg Nass.

                             Leipcigo universiteto studentų choro istorija prasidėjo 1926 m.birželio 17 d., kai vakare studentiškame kambaryje susirinko dainuojančių jaunuolių būrys. Jiems vadovauti pradėjo F.Rabenschlag. Jie pasišventė įvairiapusiškam renesanso a – capella menui. Choras nepaliaujamai dirbo ir plėtė reperetuarą. Po karo savaip interpretuodamas Bachą, jis reguliariai dalyvaudavo Bacho šventėse. Komunistinio rėžimo metais buvo susprogdinta universiteto bažnyčia – choras prarado savo įprastinę darbo vietą. Tik 1989 m. choras vėl pasirodė universitetinėse pamaldose. Po to choras surado savo naują prieglobstį Leipcigo šv. Petro bažnyčioje. Ypač daug koncertų jis surengė 2009 m., kai Leipcigo universitetas šventė savo gyvavimo 600 – sias metines.

                             Nuo 2004 m. chorui vadovauja universiteto muzikos direktorius David Timm, įvairiapasiškas muzikas, nuolatos parengiąs naujus projektus.Jis gimė 1969 m. Leipcigo muzikos ir teatro konservatorijoje studijavo bažnytinę muziką ir baigė pianino magistro studijas. 1999 m. jis kartu su F.Nowicky įkūrė Lepcigo bigbandą. D.Timm, kaip pianistas ir vargonininkas, koncertavo daugelyje pasaulio šalių – nuo JAV iki Japonijos.

                             Saksofonu grojęs, Reiko Brockelt gimė 1971 m.. Jau 14 metų pradėjo mokytis muzikos, grojo klarnetu. Džiaso studijas tęsė konservatorijoje. Vėliau su džiaso orkestrais daug kur koncertavo. Nuo 2003 m. dirba mokytoju Leipcigo konservatorijoje, vadovauja džiaso grupei protestantškoje mokykloje bei universiteto bigbandui. Yra įsteigęs ir saksofono mokyklą.                                      

                             Po koncerto ilgai nenutylant klausytojų plojimams, D.Timm dar atsistojo prieš chorą ir padainavo dar vieną kūrinį.

 

Vytautas  Kutkevičius

 

Chor 04.JPG

leipcigo uni koncertas 010.JPG

Jurbarkas 01.JPG

Jurbarkas 02.JPG

Jurbarkas 03.JPG

Jurbarkas 04.JPG

Jurbarkas 05.JPG

Jurbarkas 06.JPG

Jurbarkas 07.JPG