Jurbarke  viešėjo svečiai iš Vokietijos

 

 

               Vytautas Kutkevičius

 

            Yra džiugu, kai prasidėjusi pažintis ilgainiui perauga į nuoširdžią bičiulystę ir tampa ilgamete partneryste. Tuomet vyksta pasidalijimas naujomis ir gilėjančiomis dvasinėmis nuostatomis, kartu sulaukiama ir labai reikalingos materialinės paramos. Neretai tenka pasidžiaugti ir gražiais bendrais pasiekimais.

            2001 m. į Vilnių atvyko iš Vokietijos Groß Kreutz miesto, Christoforo evangelikų parapijos kunigas Bernd Kuhnt. Susipažinęs su mūsų sostine, jis taip pat apsilankė Skirsnemunės, Jurbarko, Smalininkų ir Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijose bei užmezgė pažintį su čionykščiu kunigu Mindaugu Kairiu. Kun. B.Kuhnt susidomėjo šių parapijų gana aktyvia veikla ir jų nelengva materialine padėtimi. Nesunkiai pastebėjo ir kunigo vykdomą nenuilstamą, sumanią darbuotę. Kun. B.Kuhnt pažadėjo ateityje čia vis apsilankyti ir pagal galimybes pradėti teikti paramą.

            ( Groß Kreutz miestas yra apie 50 km nuo Berlyno, buvusioje „demokratinės“ Vokietijos teritorijoje.)

            Užsimezgusi draugystė su Groß Kreutz miesto Christoforo evangelikų parapija tęsiasi štai jau devynetą metų. Iš šios parapijos jurbarkiečiai yra gavę vertingos labdaros, atskiros vargingai gyvenančios šeimos sulaukė paramos, vokiečiai bičiuliai lėšomis parėmė naujos bažnyčios statybą, o Groß Kreutz miesto jaunimo grupė vieną vasarą viešėjo Smalininkuose. Kun.B.Kuhnt atvykęs dalyvauja pamaldose, su mūsų parapijiečiais pasidalina savo subrandintomis mintimis.

            Rugsėjo mėnesį jis vėl apsilankė mūsų krašte – atvyko jau šeštą kartą – irgi atvežė labdaros. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčiai padovanojo kopijavimo aparatą ir didelį kiekį popieriaus. Rugsėjo 12 d. kun. B.Kuhnt dalyvavo šioje bažnyčioje sekmadienio pamaldose, išsakė parapijiečiams nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus.

            Kartu su kun. B.Kuhnt iš Gros Kreutz atvyko ir kunigas Dictrich Tews. Jis Jurbarke jau antrą kartą apsilanko. Šiuo metu yra pensininkas. Kun.D.Tews sugeba meistriškai groti vargonais ir turi gražų, skambų giedotojo balsą. Tuo įsitikino mūsų parapijiečiai per pamaldas klausę jo vargonavimo ir giedojimo.

            Buvo atvažiavęs iš Groß Kreutz ir aktyvus jų parapijietis Dieter Dunker. Kadaise gyvendamas „demokratinėje“ Vokietijoje, jis bandė per sieną pabėgti į Vakarų Vokietiją, buvo sugautas ir kurį laiką kalintas. Vyresniame amžiuje jis įtikėjo Dievo veiksmingumu žmonių gyvenimui. Nūnai jis lankosi kalėjimuose, kur kaliniams skelbia Dievo žodį, suteikdamas jiems stiprybės ir vilties. D.Dunker Jurbarke viešėjo pirmą sykį.

            Tomis dienomis į Jurbarką buvo atvykęs ir vargonų meistras iš Vokietijos Jorg Nass. Jau nemaža metų jis atlieka Lietuvoje vargonų montavimo ir derinimo darbus.

            Prieš kurį laiką buvo susipažinta su Šveicarijos aktyviu kantoriumi Thom Rink. Sužinojęs, kad statomai Jurbarke bažnyčiai reikalingi didesni vargonai, jis pasirūpino, jog St.Gallen miesto ligoninės koplyčioje buvę seni vargonai atkeliautų į Lietuvą. Ir šis muzikos instrumentas buvo atvežtas ir sumontuotas Jurbarke.

            Atvykęs vargonų meistras Jörg Nass vargonus gerai suderino. Jie suderinti pirmiausia labai pravertė, kai rugsėjo 19 d. bažnyčioje koncertavo Leipcigo universiteto choras, vadovaujamas universiteto muzikos direktoriaus David Timm.

 

IMG_1525.JPG

 

IMG_1652.JPG

 

IMG_1652.JPG

IMG_1770.JPG