Giedojo choras iš Bairoito

Vytautas Kuktevičius

„Mūsų laikas“

 

Pasaulis darosi mažesnis. Kitų tautų, kitų valstybių rūpesčiai, nelaimės mums tampa vis labiau suprantamos, vis nuoširdžiau svetimuosius atjaučiame. Haičio respublika, esanti  Espanjolos saloje, Karibų jūroje, ties Amerikos žemyno pusiauju, pastarosiomis dienomis ir mums, jurbarkiečiams, paliko šiek tiek artimesnė. Pajutome  atjautą tenykščių žmonių pergyvenimams, rūpesčiams, viltims.

Liepos 3 ir 4 dienomis Jurbarke svečiavosi iš Vokietijos Bairoito  (Bayreuth) miesto atvykęs Gospel muzikos „Salvation“ choras. Šio meninio kolektyvo vadovas vargonininkas Jean Mondesir  Benoit.

Šeštadienį choras Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje tikintiesiems ir visuomenei surengė maldos vakarą ir pasakojimą apie Haitį. O sekmadienį choras dalyvavo šioje bažnyčioje vykusiose pamaldose.

Choras atliko Gospel muziką. Gospel (angl.)-reiškia gerąją naujieną arba evangeliją. Šiuo muzikos stiliumi atliekamos religinės afroamerikiečių giesmės, sukurtos Naujojo Testamento tekstais. Jau žinomi kompozitoriai šiuo stiliumi komponuoja giesmes, veda pamaldas.

Choro vadovas Jean Mondesir Benoit yra kilęs iš Haičio respublikos, juodaodis. Švietėjiškos organizacijos jis buvo atsiųstas į  Vokietiją Bairoito mieste studijuoti religinė muziką. Namie kalbėjęs prancūziškai, čia turėjo išmokti vokiečių kalbą. Baigęs mokslus šiuo metu vienoje evangelikų liuteronų parapijoje netoli  Niurnbergo dirba kantoriumi, vargonuoja, vadovauja „Savation“ chorui.

Bairoitas  - garsus Vokietijos muzikinis centras. Jame 1872 m. apsigyveno kompozitorius Richardas Vagneris, savo iniciatyva pastatęs didelį operos teatrą, kurio scenoje statomos jo sukurtos operos. Dabar miestas garsus R. Vagnerio operų festivaliais. 1975 m. Bairoite atidarytas universitetas.

Maldos vakare tarp choro giedamų giesmių buvo pasakojama ir rodoma apie Haitį. Pakabintame ekrane nuolat keitėsi šios respublikos vaizdai. Jean Mondesir Benoit papasakojo apie neseniai aplankytą gimtinę. Susirinkusiems jis papasakojo vokiškai, o kunigas Mindaugas Kairys vertė.

Neseniai Haičiui smogė 7 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimas. Žuvo tūkstančiai žmonių, viso nukentėjo per milijoną gyventojų. Dabar Jean Monderir Benoit dalyvauja akcijoje  - renka aukas Haičio našlaičiams.

Nepaisant šio nelaimingo įvykio, choro atliktos giesmės buvo džiaugsmingos, laisvai giedamos, dargi judriai, be jokio varžymosi. Jos nuolat susilaukė nuoširdžių plojimų.

Choras giedojo ir sekmadienio pamaldose. Baigdami savo programą choristai giesmę „Žygiuoju su Dievu“ pagiedojo lietuviškai. Jean Mondesir Benoit kūrinį profesionaliai pagrojo ir vargonais. Taigi svečių iš Bairoito viešnagė paliko jurbarkiečiams malonius įspūdžius.