Giesmių giesmelė“ Vilkyškiuose

Giesmių giesmelė“ Vilkyškiuose

 

Eugenijus SKIPITIS

eugenijus@kurjeris.lt

 

Šeštadienį Vilkyškiuose vyko tradicinė Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių giesmių šventė, skirta Vilkyškių miestelio 470 metų jubiliejui.

Kaip „Pagėgių žinioms“ pasakojo viena šios šventės organizatorių, Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė, „Giesmių giesmelė“ yra šventė vaikams, sukviečianti mažuosius savo skambiais balseliais garbinti Viešpaties vardą. Šventę stengiamasi organizuoti orientuojantis į Motinos dieną, kuriai vaikučiai visuomet skiria ypatingą dėmesį.

„Giesmių giesmelė“ nuo 1990 metų vyksta įvairiose Lietuvos vietose. Tauragės apskrityje ši šventė rengiama antrą kartą. 2005 metais „Giesmių giesmelė“ vyko Skirsnemunės bažnyčioje.

Grojant jungtiniam Klaipėdos ir Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčių orkestrui į Vilkyškių bažnyčią, lydimas kunigo Mindaugo Kairio, įžengė evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Po kuklaus ir dvasingo jo sveikinimo žodžio šventės dalyviams prasidėjo dangiškai skambančių vaikiškų balsų fiesta. Šventę pradėjo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis (vadovė Julija Jokšaitė), juos keitė klaipėdiškių, lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų ir jaunimo ansamblio „Vorusnėlė“ vaikų grupė (vadovė Dalia Kisieliūnaitė). Giesmėmis pavasarį ir gyvenimą šlovino Vilkyškių vidurinės mokyklos sakralinės muzikos choras (vadovė Alma Mišeikienė), vargonavo Renata Moraitė iš Vilniaus. Po mažos pertraukėlės giedojo Biržų evangelikų reformatų mišrus vaikų ir jaunimo choras. Darniai skambėjo Klaipėdos, Vilniaus, Pagėgių, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio, Panevėžio, Marijampolės, Plikių, Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų parapijų chorai ir ansambliai. Šventę užbaigė fragmentai iš bendro Kretingos, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centro ir Kretingos meno mokyklos projekto „Nojaus arka“, kuris sėkmingai buvo parodytas Kretingos, Šilutės, Butingės, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčiose, Kryžių kalne, 2-ajame respublikiniame vaikų religinės muzikos festivalyje „Mes – Dievo vaikai“.

Pirmą kartą Vilkyškiuose gražiai pražydusi „Giesmių giesmelė“ estafetę perdavė suvalkiečiams. 2011 metais šventė vyks Vyštyčio parapijoje.

 

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje susirinkę „Giesmių giesmelės“ dalyviai sulaukė vyskupo Mindaugo Sabučio palaiminimo. E.Skipičio foto