Jaunimo pamaldos Pagėgiuose

Jaunimo pamaldos Pagėgiuose

Evaldas Tytmonas

Šiandien, t.y. Kovo 13 d. 12 valandą Pagėgiuose įvyko LELB JC ir Pagėgių Evangelikų Liuteronų parapijos organizuotos jaunimo pamaldos, kuriose dalyvavome ir mes – Jurbarko parapijos jaunimas su kun. Mindaugu Kairiu ir mūsų  tikybos mokytoja Raminta.

Žiemišką pavasario rytą atsigėrę karštos arbatos parapijos namuose išvykome į kelionę, kuri mums neprailgo. Smagu, kad jaunimo pamaldos vyko netoli Jurbarko, todėl ir nuvykti nebuvo didelių sunkumų. Taip pat į pamaldas atvyko jaunimas iš Tauragės, Batakių, Kretingos, Klaipėdos bei kitų parapijų. Šias pamaldas vedė Pagėgių  parapijos kun. Ridas Tamulis ir kun. Jonas Liorančas. Jaunimo pamaldose dalyvavo ir diakonas Karolis Skausmenis iš Tauragės.

Didelį įspūdį paliko graži Pagėgių bažnyčia. Išklausėme labai įdomaus, vaizdingo ir pamokančio kun. Rido Tamulio pamokslo, kuris priminė tikrąją Gavėnios reikšmę jaunam krikščioniui. Pamaldos buvo su Šventąja Vakariene. Tad visi norintys buvo maloniai pakviesti. Na, o pasibaigus pamaldoms visus mus parapijos kunigas pakvietė išgerti arbatos bei pabendrauti. Šiek tiek užkandus ir pasivaišinus  diakonas Karolis Skausmenis pravedė smagius ir linksmus žaidimus.

Smagu  buvo susitikti su senais draugais iš kitų parapijų, kartu pasimelsti, pabendrauti, pasikeisti įspūdžiais. Šios jaunimo pamaldos mums atskleidė, kad tradicinė liturgija yra vertinga, įdomi ir puikiausiai tinka jaunimo pamaldoms! Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams už pamaldas ir su nekantrumu laukiame kitų JC organizuojamų renginių.