Sekmadienio varpai

SEKMADINEIO VARPAI

 

 

Kai sekmadienio rytą ankstyvą

Nuskambėję nutyla varpai,

Vėl malda iš krūtinių pakyla,

Ir giesmės vėl suskamba garsai.

 

Daugel metų mes klystkeliuos braidę,

Netikėjimui grindę takus,

Lyg vaikai prie raidės dedam raidę

Ir vėl tariame pirmus žodžius.

 

Vėl lyg pirmtakų mylimą šneką

Mes pripildome saulės šviesos,

Jei atradom tikėjimui taką,

Nepasukim keliu netiesos.

 

 

Ema Šeflerytė – Dovydaitienė

Jurbarkas