Jaunimo seminaras Klaipėdoje

Šių metų spalio 23 -25 dienomis įvyko antrasis šiais metais LELB JC organizuojamas seminaras, kurio tema: "VIEŠPATIE, šlovinsiu Tave tautoms, Tavo vardui giesmes giedosiu!"  Seminare dalyvavo jaunimas iš Tauragės, Batakių, Jurbarko, Klaipėdos, Priekulės, Šilalės evangelikų liuteronų parapijų. Tauragės, Batakių , Jurbarko ir Šilalės parapijų jaunimas vyko kartu su savo vadovu Karoliu Skausmeniu. Seminaras prasidėjo vakaro pamaldėlėmis Klaipėdos Evangelikų Liuteronų bažnyčioje. Šios vakaro pamaldėlės buvo įžanga į seminaro temą – Dievo šlovinimą. Po pamaldų, belaukdami vakarienės,  žaidėme žaidimus, susipažinome su naujais dalyviais  bei bendravome su senais draugais. Po vakarienės toliau vyko žaidimai, giedojome giesmes.

Šeštadienio rytą, pavalgę pusryčius, ėjome į bažnyčią, kur vyko rytinės pamaldėlės, o po jų prasidėjo mokymai. Ryto pamaldėles ir pirmąjį mokymą apie psalmyną pravedė kunigas Jonas Liorančas.  Taip pat šeštadienį atvyko ir vyskupas Mindaugas Sabutis, kuris pasakojo apie liuteroniškas giesmes, kai kurių iš jų sukūrimo aplinkybes, istorijas.  Šeštadienį po pietų pasivaikščiojome po Klaipėdos  senamiestį ir vėliau sugrįžome į paskutinę paskaitą, kurią pravedė Dr. Charls Evanson. Jis kalbėjo apie bažnytinę liturgiją. Po šeštadienio mokymo visi dalyviai gavome praktinę  užduotį - parengti vakaro pamaldėles. Buvome suskirstyti i keturias grupes, kuriose diskutavome, kokios turėtų būti pamaldėlės. Po diskusijų ir pokalbių grupelėse grįžome i bažnyčią, kur išklausėme visų grupių pasiūlymus ir visi bendrai suorganizavome vakaro pamaldėles su giesmėmis ir skaitiniais iš Šv. Rašto. Po vakarinių  pamaldėlių visi grįžome į parapijos namus, kur toliau vyko žaidimai ir bendravimas iki vėlyvo vakaro.

                      Sekmadienio rytą, po pusryčių, visi seminaro dalyviai kartu su Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijiečiais dalyvavome pamaldose Po pamaldų visi ėjome pietauti, o po pietų mūsų visų laukė išvyka prie jūros. Po ekskursijos grįžome į Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos jaunimo namus, kur visi kartu atsigėrėme arbatos ir atsisveikinę išvykome namo. Šis seminaras suteikė mums daug naujų žinių apie Dievo šlovinimą, Bibliją, leido pajusti tikrą bendrystę tarpusavyje.

Evaldas Tytmonas