Praeitą savaitę vėl Jurbarke apsilankė svečiai iš Gros Kreutz

Svečiai iš Christophorus parapijos

Praeitą savaitę vėl Jurbarke apsilankė svečiai iš Ev. Christophorus-parapijos Gross Kreutz miestelio. Atvyko kun. Bernd Kuhnt, taip pat su juo kun. Dietrich Tews ir dar keletas parapijiečių. Jie rugsėjo 20 d. dalyvavo sekmadieninėse pamaldose. Kelionės metu aplankė Klaipėdą, Palangą, Kauną, Smalininkus. Taip pat ir  Mankų šeimą, aptarė kokia dar jiems reikalinga pagalba.

Pokalbio metu kun. Bernd Kuhnt pasidžiaugė  Lietuvos žmonių nuoširdumu, kad visur buvo širdingai priimti, o per dešimtmetį, kurio metu vis lankėsi Lietuvoje, įvyko daug gerų pokyčių. Jie pareiškė, kad dabar išvyksta su gana pozityvia nuotaika.

Dabar kun. M. Kairio didysis rūpestis – bažnyčiai įdėti  grindis. Jau išvedžioti visame plote šildymo vamzdeliai. Kun. Bernd Kuhnt rūpesčiu ir Jurbarko savivaldybės dėka buvo sukauptos lėšos, už kurias buvo nupirktos marmuro plytelės iš Kinijos. Tikimasi, kad šį rudenį bažnyčioje grindys bus paklotos. Turėtų jos gražiai papuošti šventovės pastatą.

Kun. M. Kairys pasidžiaugė, kad jau meistrų nukaltas didelis bažnyčios kryžius. Galbūt šį rudenį pavyks jį iškelti virš bažnyčios bokšto!