Konfirmacijos pamaldos sukvietė ne tik Skirsnemunės ir Jurbarko tikinčiuosius

Konfirmacijos pamaldos sukvietė ne tik Skirsnemunės ir Jurbarko tikinčiuosius

 

Rita Bakanaitė

 

Konfirmacijos išvakarėse būrys vaikų ir tėvelių darniai plušo Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje ir aplink ją: pynė ąžuolo vainikus, gėlėmis puošė altorių, gražino aplinką. Liepos 26 d. vykusios pamaldos ne eilinės -  kaip ir kasmet pamaldų metu buvo konfirmuojami vaikai. Šiemet duoti pažadą laikytis evangelikų liuteronų tikėjimo ir priimti pirmąją Šventąją vakarienę susirinko 13 jaunuolių ne tik iš Jurbarko, Skirsnemunės, bet ir iš Šilutės bei Tauragės.

Baigėsi kelis mėnesius trukusios šeštadieninės Biblijos studijos Jurbarko Evangelikų Liuteronų parapijos namuose, kurių metu mokytoja Raminta Genulevičienė aiškino jaunimui Šventojo Rašto tiesas, gvildeno Dievo įsakymų reikšmę, o Julija Jokšaitė mokė jaunimą giedoti, pati pritardama vargonais. Kiekvieną šeštadienį po pamokėlių konfirmantai būdavo kviečiami prie apskrito stalo – „Sriubos virtuvės“ šeimininkės vaišindavo juos pietumis.

                      Šventines pamaldas vedė kunigas Mindaugas Kairys ir svečiuosna atvykęs Pagėgių, Raseiniu ir Žukų parapijų kunigas Ridas Tamulis. Įsimintinas šis sekmadienį buvo ne tik konfirmantams, bet ir kelių mėnesių Lukui bei skardžiabalsei Gabijai, kurie tądien buvo pakrikštyti. Kun. M. Kairys džiaugėsi šiemet itin muzikaliais konfirmantais, šventiškas pamaldas pagyvinusiais gitaros skambesiu, fleitų garsais. Tiesa, negalima nepaminėti puikaus paties kunigo M. Kairio balso, kuris net dingus elektrai sugeba sutelkti parapijiečius bendrai giesmei. Į akis krenta ir kunigo geranoriškumas, sugebėjimas pamaldų metu patarti eiles pamiršusiam jaunuoliui ar nusišypsoti verkiančiam vaikui.

Kun. Rido Tamulio skaitytas pamokslas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad vaiką krikščioniškų tiesų ir dvasingumo reikia pradėti mokyti nuo mažų dienų, o didžiausias pavyzdys ir mokytojas turi būti šeima. Taip pat vylėsi, kad šios konfirmacijai skirtos pamaldos nebus tik vienkartinė jaunuolių šventė, bet tik krikščioniško kelio pradžia, išpažįstant evangelikų liuteronų tikėjimą.

Po šventinių pamaldų konfirmantai buvo pakviesti bendrai nuotraukai. Jaunuolių tėveliai, dėkodami kun. M. Kairiui, Biblijos studijų mokytojai Ramintai, vargonininkei Julijai, Skirsnemunės ir Jurbarko parapijų atstovams įteikė atminimo dovanėles, gėlių. Senu papročiu jaunimas ir tėveliai buvo pakviesti į Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos namus puodeliui arbatos ir gardžiam pyrago kąsniui.