Nepamirštamos atokvėpio minutės

Nepamirštamos atokvėpio minutės

Rasita Rudienė

 

            Sekmadienis... Kaip ir kiekvieną sekmadienį, parapiečiai skubėjo link bažnyčios, tačiau šį kartą – ne į pamaldas. Gausus būrys bendruomenės narių rinkosi į Jurbarko parapijos evengelikų-liuteronų kunigo Mindaugo Kairio organizuotą ekskursiją.

            Pirmasis  kelionės tikslas – Smalinikų evangelikų-liuteronų bažnyčia. Dvelkianti paprastumu, jaukumu, dvasine ramybe. Čia mus visus maloniai sutiko ir apie savo parapiją papasakojo  parapijos tarybos nariai Irena Karklelienė bei Gavėnių šeima. Tradiciškai visi kartu pagiedojome sekmadieniui skirtą giemę, pasiklausėme Dievo Žodį.  Toliau vykdami ąžuolų alėja, gėrėjomės savo krašto gamtovaizdžiu.

Vėliau lipome ant Rambyno kalno pasigėrėti Nemuno vingio grožiu, aplankėme Bitėnų kapinaitėse M.Jankaus ir Vydūno amžino poilsio vietas. Neišdildomą įspūdį paliko turbūt vienintelė  mūsų krašte gandrų kolonija. Įstabu vienoje vietoje pamatyti šitiek nuo seno lietuvių mylimų, apdainuotų, laukiamų galingų paukščių.
            Ne ką mažiau buvome nustebinti ir Martyno Jankaus muziejuje. Mus pasitiko linksmai nusiteikusi muziejaus direktorė S. Kulikauskienė, kuri papasakojo šio krašto istoriją, M.Jankaus nuveiktus darbus, maloniai aprodė visą muziejų. Labiausiai nustebino meno darbų ekspozicija po atviru dangumi – pasijutome tarsi mažame rojuje. Išties nesitikėjome jau nieko nuostabiau, jaukiau ir mieliau už šį priėmimą. Tačiau mūsų planuose buvo dar vienas tikslas – aplankyti Vilkyškių evangelikų-liuteronų bažnyčią. Ji mus pasitiko skambiais, melodingais muzikos garsais – klausėmės vargonų koncerto, skirto Valstybės bei karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai. Vargonavo žinomi vargonininkai Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė ir Vidas Pinkevičius. Klausydami žymių kompozitorių kūrinių, mintimis prabėgome per savo krašto istoriją, savo praeitį, pamąstėme ir apie ateities viltis. Po įkvepiančio ir verčiančio susimąstyti koncerto nuvykome prie „raganų“  eglės, kuri lig šiol stovi kaip gyvas įrodymas, kad gamta slepia dar ne vieną paslaptį.
            Išvyka baigėsi. Liko atminty neišdildomi prisiminimai – vaizdai, įspūdžiai, mielas ir šiltas parapiečių bendravimas. Tikimės, kad tai ne paskutinė mūsų kelionė.